Pracovní postup

Úklid, úklid prostor, generální úklid, úklid domácnosti, úklid kanceláří, úklid hotelu, úklid restaurace, úklid bytu, úklid domu, stavební úklid, úklid po řemeslnících, jednorázový úklid, hloubkový úklid, ekologický úklid, úklid po stěhování, úklid garáží, úklid ploch,  úklid  školních prostor,  vánoční úklid, jarní úklid, speciální úklid vyžaduje jasný, důkladný a precizní pracovní postup našich pracovníků, stanovený dle rozsahu a typu konkrétní úklidové služby.

Pracovní postup

Naším cílem, je dosáhnout vysoké efektivity úklidových služeb a kvalitního výsledku. Důkladným pracovním postupem, kteří naši pracovníci dodržují na základně striktního firemního manuálu se naší firmě tohoto cíle daří  dosáhnout.

Profesionální úklidové služby jsou prováděny různými metodami dle typu úklidu a různých typu povrchů. Naše metody se zakládají na kvalitních a prověřených úklidových prostředcích s použitím moderní a účinné úklidové techniky renomovaných značek.

Objednávka úklidu

Úklid prostor, generální úklid, úklid domácnosti, úklid kancelářÍ, stavební úklid, úklid po řemeslnících a jiné druhy úklidů vyžadují různé pracovní postupy a techniky našich pracovníků.

Objednávka úklidu předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně úklid objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky úklidu a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky a specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místaPracovní postup
 2. Velikost a plocha prostoru
 3. Čas a preferovaný termín realizace
 4. Rozsah úklidu – přehled požadovaných úkonů
 5. Typ oken ( plastová, dřevěná, špaletová aj.)
 6. Doplňkové služby – čištění nábytku či koberců aj.
 7. Specifikace podlahových materiálů (dřevo, lino aj.)
 8. Speciální či nadstandardní úkony – impregnace aj.

Cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Úklid, úklid bytu, úklid domu, úklid kanceláří či úklid prostor a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místaPracovní postup
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální čističe či impregnace
 8. Extra příplatky
 9. Předběžná konečná částka

Úklid domácnosti a prostor mám své specifika. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však vyjímky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás během průběhu úklidu mají povinnosti upozornit na případný nárůst poštu hodin. Toto může způsobit hned několik faktorů např. vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Cenová nabídka (hodinová sazba) vždy zahrnuje základní čistící a úklidové přípravky pro běžný úklid, použití vlastní úklidové techniky. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.

Realizace úklidu

Pracovní postup

Na úklid je vedoucí pracovník povinen dorazit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám přijdou na úklid jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Zajišťujeme pravidelný úklid domácnosti několika celebritám i předním politikům a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Nemusíte mít strach, že by v případě škodní události nedošlo k nápravě. Naše firma je pojištěna v dostatečné výši, aby pokryla i katastrofální následky. Co se týče běžného poškození věci (rozbití skleničky, vázičky, dekoračního předmětu…), jsme lidé, stejná věc se může stát i Vám. Pak záleží jen na Vás, jestli budete mít pochopení či ne. Žádné obavy nemusíte mít např. z poškrábání podlahy, nábytku, chromových částí nebo nějakého poničení z důsledku použití nevhodného saponátu atd. Každý náš zaměstnanec prochází teoretickou i praktickou přípravou.

Vedoucí pracovník s klientem projde předběžnou objednávku a doplní či upřesní se věci, které nejsou součástí objednávky – preferuje se napsat či doplnit ke stávající objednávce na papír. Následně se upřesní celkový předpokládaný odhad času, zapotřebí pro zajištění finálně odsouhlasených úkonů úklidu a čištění před zahájením úklidu klientem. Vždy se sděluje sazba / cena bez DPH (tzn. 15% nebo 21%).

Úklid prostor a cenová kalkulace se zpřesnění dle skutečně potřebného času, m2 koberců, počtu sedacích míst aj. kdy dojde ze strany vedoucího úklidu k přepočtu předběžné ceny úklidu a čištění a následnému opětovnému odsouhlasení ze strany klienta vedoucímu pracovníkovi.

V případě, že je či bude klient / zákazník limitován časem, kdy má být úklid dokončen, je nutné klienta požádat o stanovení priorit jednotlivých úkonů úklidu a čištění a tyto priority ze strany úklidového týmu dodržet.

Vyúčtování úklidu

Pracovní postup

Úklid a jeho vyúčtování klientovi přichází na řadu po důkladné kontrole jednotlivých úkonů vedoucím. Vyúčtování úklidu probíhá po předání úklidu. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2  v případě čištění koberce nebo dle počtu sedacích míst sedačky či židlí. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální čističe.

Účetní doklad nebo dodací list úklidu vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH a s DPH. Originál účtenky dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předává do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak inciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání úklidu.