Odmašťování povrchů

Odmašťování povrchů, odmašťování podlah, odmašťování schodů, odmašťování dlažby, odmašťování horkou párou, odmašťování tlakovou vodou, odmašťování horkou vodou, odmašťování průmyslových strojů, parní odmašťování průmyslových prostor, odmašťování obkladů, odmašťování kuchyně, odmašťování spotřebičů, odmašťování stropů včetně profesionálních doplňkových služeb jsme pro Vás připraveni zajistit v rámci České republiky a Prahy.

Potřebujete zajistit důkladné odmaštění povrchů, odmaštění podlah či jiných povrchů ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kanceláři či firmě nebo budově ve Vašem regionu?

Odmašťování podlah, schodů a povrchů ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kanceláři či komerčním nebo průmyslovém objektu je prováděno různými metodami a technologiemi dle typu podlah a typu povrchů. Naše metody se zakládají na kvalitních a prověřených čistících prostředcích s použitím moderní a účinné čistící strojové techniky renomovaných značek.

Naše firma je držitelem certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky parního a tlakového čištění renomovanými výrobci vysoce profesionálních technologií parního a tlakového čištění – OERTZEN, IDROMATIC.

Odmašťování povrchů a úvodní informace

Odmašťování podlah, schodů a povrchů je pro naši firmu díky naší technice a zkušenostem velmi často zajišťovanou službou. Hlavní náplní této sekce je seznámit a detailně informovat našeho zákazníka o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a následného odmašťování podlah, schodů a povrchů od A-Z včetně doplňkových služeb. Podstata námi poskytovaných kvalitních a profi úklidových služeb naší firmy spočívá v metodách, přístupu, přípravcích a technickém zázemí firmy.

Odmašťování podlah, schodů a povrchů je vždy zastřešováno naším vedoucí pracovníkem či jednatelem firmy. Každý z nás je povinen k našemu klientovi dorazit ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků. V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění. Každý pracovník je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.

Můžete se spolehnout, že všichni naši zaměstnanci, kteří k Vám dorazí na parní a tlakové čištění podlah, schodů a povrchů jsou prověření, bezúhonní a spolehliví lidé. Naše služby poskytujeme i pro tzv. VIP a celebrity a jestliže oni nám umožní vstup do svého soukromí, nemusíte se obávat ani Vy. Veškeré důvěrnosti (osobního i obchodního charakteru), se kterými se pracovník setká, zůstávají pouze mezi ním a Vámi. Tyto skutečnosti neprobíráme ani v rámci firmy.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Objednávka odmašťování povrchů

Objednávka odmašťování podlah, schodů a povrchůpředchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně parní či tlakové čištění objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky parního a tlakového čištění podlah a povrchů a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místaOdmašťování povrchů
 2. Plocha a rozsah znečištění
 3. Počet schodů a či m2 plochy
 4. Čas a preferovaný termín realizace
 5. Rozsah parního či tlakového čištění
 6. Typ povrchu / podlahy / materiálu
 7. Impregnace, nátěr, anti-graffiti,
 8. Specifikace povrchové úpravy
 9. Doplňkové služby

Cenová nabídka odmašťování povrchů

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Odmašťování podlah, schodů a povrchů ve Vaší domácnosti, kanceláři a komerčních nebo skladových prostorách a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místaOdmašťování povrchů
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Doprava
 7. Speciální čističe či impregnace
 8. Předběžná konečná částka

Odmašťování podlah, schodů a povrchů veVašich prostorách může být úkon na jeden a leckdy i více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však vyjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás mají povinnost upozornit na případný nárůst času a případně plochy / m2. Toto může způsobit hned několik faktorů např. vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Cenová nabídka vždy zahrnuje základní čistící a úklidové přípravky pro běžné parní či tlakové čištění. Speciální nano čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.  Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li je budou případně použity.

Odmašťování povrchů a metodika

Odmašťování povrchů, podlah a schodů ve Vašich prostorách se řídí jednoduchými pravidly a postupy:

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času a ceny a m2.
 2. Parní / horkovodní čištěnípodlah či povrchů včetně zákoutí, spár, soklů aj.
 3. Parní / horkovodní odmaštění povrchů podlah, spár a schodů + nano čištění aj.
 4. Parní / horkovodní čištění podlah včetně aplikace čistícího přípravku.
 5. Strojové umytí podlah včetně neutralizace povrchu podlahy.
 6. Impregnace, nátěry, voskování, olejování podlah.
 7. Strojové leštění podlah.
 8. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 9. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Pro odmašťování povrchů, podlah a schodů  naší firmy jsou naši pracovníci vybaveni kvalitními stroji, pomůckami a technikou. V jednoduchosti je krása a tak i naši pracovníci nemají víc než opravdu potřebují. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika a silné čistící nano přípravky, kterou jsou ekologicky šetrné k životnímu prostředí.

Odmašťování dlažby, spár, podlah a povrchů párou je metoda čištění za pomoci profi parního čističe nebo stroje. Pára se klasifikuje jako skupenský stav vody a patří do plynného skupenství. Pára je vytvořena z vody za pomoci tlaku a teploty. Parní čistič vytvoří horkou vodu a pod silným tlakem žene molekuly vody potrubním systémem ven ze stroje speciální úzkou tryskou. Objem vody, která je umístěna v nádobě parního čističe, se při jejím odpařování zvětšuje 1700 krát. Čištění párou patří mezi neúčinnější ekologické metody vůbec. Není třeba používat žádné chemické, čistící a odmašťovací přípravky. Pára z čističe dokáže proniknout do nejmenších nerovností a skulinek čištěného povrchu, a za vysoké teploty uvolní a odstraní mastnotu, oleje, vosk a další silné nečistoty.

Odmašťování povrchů

Odmašťování parním čištění povrchů, podlah a schodů firmy Úklid Express®  je založeno na principu ekologicky šetrného čištění a údržby povrchů. Tato skutečnost je dodržena díky metodám, špičkové parní technice a nano eko čističům. Naše firma pro parní čištění povrchů disponujete několika technologiemi renomovaných výrobců – MONSTER, IDROMATIC, CAPITANI.

Čištění párou a jeho hlavními přednosti:

 • Ekologické čištění bez chemických přípravků.
 • Ošetřený povrch zůstává dočasně antistatický.
 • Vysoká úroveň hygieny – likviduje viry, bakterie, houby a další bacily.
 • Očištěný povrch zůstává bez zbytků nečistot, čímž se prodlužuje doba opětovného čištění.
 • Téměř destilovaná pára, která neobsahuje soli.
 • Mnohostranné využití v domácnosti i průmyslu.

Výsledky parního čištění jsou dle našich zkušeností velmi pozitivní a jednoznačně progresivní a vysoce časově efektivní:

Odmašťování povrchů

Odmašťování povrchů

Druhou metodou vysoce účinného čištění, odmašťování povrchů a podlah je tlakové mytí, vysokotlaké čištění nebo tryskání vodou. Tlakové čištění je činnost, při které dochází k čištění různých povrchů a materiálů využíváním proudu vody pod vysokým tlakem, s velikou kinetickou energií.

Odmašťování tlakovým čištěním horkou vodou je díky této síle proudu a teploty vody směřované k čištěnému povrchu je možné odstranit například:

 • atmosférické nečistoty (prachové částice, smog, saze)
 • organické nečistoty (řasy, plísně, mechy a pod.)
 • graffiti, barvy, laky a mořidla
 • mastnotu a olejové skvrny
 • cementový povlak, rez i solné výkvěty
 • pogumování betonových, asfaltových a antiskidových povrchů
 • žvýkačky

Tlakové čištění horou vodou a jeho hlavní princip vysokotlakého čištění je založen na mechanickém odtržení špíny z povrchu, aplikací vody o veliké kinetické energii. Ta je dána její rychlostí, tedy tlakem a hmotností, tedy průtokem. Na rozdíl od klasického vodního čištění, při kterém je kinetická energie vyráběna velkým množstvím vody, je zde její spotřeba kvůli vysokému tlaku až o 75% nižší, při mnohonásobném čistícím efektu.

Tlakové čištění je ekologicky šetrnou formou čištění pomocí různé síly tlaku vody a teploty vody vysokotlakého přístroje a sestavy. Díky této technologii je možné odstranit prach, barvu, bláto ze zdí, kovů, cest, chodníku, olejové skvrny z podlah, různorodou špínu z dopravných prostředků, odstranění graffiti z budov, mytí materiálů od starých nátěrů a popisů a jejich přípravu pro další úpravu nebo renovaci, atd.

Odmašťování tlakovým horkovodním čištěním povrchů, podlah či schodů mluví jednoznačně:

Odmašťování povrchů

Technika tlakového horkovodního odmašťování povrchů

Odmašťování povrchů a podlah metodou Mosmatic Professional™ je profesionální a vysoce účinná metoda ekologického čištění povrchů. Tato metoda je založena principu vysokotlakého čištění povrchů prostřednictvím vody s pracovní sílou kolem 400 barů a teplotou vody 120 stupňů.

Metodou Mosmatic Professional™ jsme schopni vyčistit níže uvedené povrchy:

Odmašťování povrchů

 • Venkovní podlahy
 • Venkovní dlažby
 • Ražený beton
 • Porfír
 • Lícové pásky (brick)
 • Kamenné chodníky
 • Skládané dlažby
 • Zámkové dlažby
 • Schody a schodiště
 • Garážové vjezdy
 • Terasy
 • Obrubníky
 • Okrasné kameny
 • Venkovní balustrády
 • Altánové sezení
 • Grilovací sezení
 • Bazénové obklady
 • Parkovací stání

Tato metoda pracuje s velmi vysokým tlakem vody prostřednictvím rotačních trysek, které v těsné a konstantní vzdálenosti od čištěného povrchu díky tlaku vodě dokáží udělat v okamžiku v podstatě zázraky. Celý proces hloubkového čištění se odehrává pod hlavním krytem hlavice, která jednoznačně zamezí rozstřiku nečistot a vody s to především díky okamžitému odsávání do velkoobjemového zásobníku.

Metoda Mosmatic Professional™ vyžaduje k realizaci pouze přívod vody a elektřiny 380V. V případě potřeby je zdroj elektřiny 380V zajištěn prostřednictvím externí elektrocentrály.

Samočistící impregnace povrchů, fasád, střech, zdí a kamene

Impregnace povrchů se samočistícím efektem provádí naše firma na základě odborné způsobilosti a aplikační certifikace prostřednictvím multifunkční suspenze FN NANO® s fotokatalytickým efektem. Povrchy zdí a střech mohou velmi snadno a za přijatelnou cenu získat samočistící schopnost, která je udrží dlouhodobě čisté s životností kolem 10-ti let.

Odmašťování povrchů

** Pro zoobrazení technických informací ohledně multifunkční technologie FN NANO – klikněte na textové pole.

Takto profesionálně ošetřený povrch netrpí uplýváním sazí ani prachových částic či tvorbou pavučin a takto ošetřené povrchy neporůstají zelenou řasou a návazně pak ani lišejníky a mechy. K dosažení uvedeného stačí profesionální aplikace ochranných impregnačních multifunkčních nátěrů suspenzemi FN NANO® s fotokatalytickým efektem.

Impregnační suspenze FN NANO® jsou v plném slova smyslu nanotechnologií budoucnosti. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty, jejichž mikroskopická struktura a složení jsou založeny uplatnění nových poznatků z oblasti mikrosvěta. Tyto produkty využívají specifických vlastností nanočástic nebo nanovláken pro výrazné zvýšení kvalitativních parametrů, nebo

dosažení zcela nových vlastností (mimořádná odolnost proti otěru, minimální odraz radarového signálu, snížená prostupnost elektromagnetického záření, vysoká tepelněizolační schopnost, samočistící povrchy, čištění vzduchu a vody a další).

Vizualizace schéma fotokatalýzy | FN NANO®

Odmašťování povrchů

FN NANO® jsou svým složením vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 – 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN NANO® vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována foto aktivita nanočástic TiO2. 1m2 plochy pokryté suspenzí FN NANO® tak vytváří 500 m2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO2, na níž může probíhat fotokatalytický́ proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN NANO® mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočistící schopnost s 10-ti letou životností ochrany ošetřených svislých a šikmých povrchů fasád, střech a zdiva.

Vizualizace reakční schopnosti fotokatalýzy | FN NANO®

Odmašťování povrchů

Ideálním podkladem pro samočistící fotokatalytické impregnace a ochranné suspenze FN NANO® je beton, silikátové omítky a barvy, kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky). Aplikovat lze i na akrylátové omítky a barvy. Nanášení vyžaduje speciální air-less technologii a aparaturu, provádí se stříkáním (pistole HVLP) v kombinaci s profi aplikačním válečkem. Aplikaci je vhodné realizovat prostřednictvím certifikované odborně prováděcí firmy.

Impregnace fasád, střech, zdiva, cihel prostřednictvím fotokatalytické suspenze FN NANO® provádíme jako samočistící ochranu povrchů v níže uvedených oblastech s 10-ti letou garancí impregnace:

 • dlouhodobé zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí
 • pro zamezení tvorby usazenin na povrchu ošetřeném suspenzemi FN NANO®
 • ochrana proti uplývání a redukce výskytu sazí, prachových částic, mikro kapének tuku, mastnot aj.
 • omezení výskytu a tvorby mechů a řas, kdy fotokatalytický́ efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů
 • anti-graffiti ochrana plochy, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN NANO® (0,1 –0,2 mm), vykazují díky vlastnostem silný́ antigraffiti efekt

Ceník profesionálních služeb

 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | odmašťování povrchů a podlah
 • od 45,- Kč bez DPH per m2 | odmašťování čištění fasád a střech
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění povrchů a podlah
 • od 45,- Kč bez DPH per m2 | parní čištění fasád a střech
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | horkovodní čištění povrchů a podlah
 • od 70,- Kč bez DPH per m2 | horkovodní čištění fasád a střech
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | odmašťování kuchyní a provozů
 • od 80,- Kč bez DPH per m2 | odmašťování stropů a zdí
 • od 200,- Kč bez DPH per m2 | odstranění graffiti a mastnoty
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.