Čištění lina a PVC podlah

Čištění PVC podlah, renovace PVC podlah, strojové čištění lina, renovace lina, čištění lina, chemické čištění PVC podlah, chemické čištění lina, čištění podlah linoleum, čištění linolea, strojové čištění linolea, ekologické čištění linolea, čištění Marmolea, čištění podlah Marmoleum, čištění podlah Artoleum, čištění PVC podlah Thermofix, a FatraClick., voskování lina, polymerizace lina, pastování lina,  voskování Marmolea, voskování Linolea, voskování PVC podlah, pastování PVC podlah včetně ochranné impregnace PVC podlah, linolea a Marmolea jsme připraveni zajistit v rámci České republiky do 48-mi hodin.

Čištění lina a PVC podlah

Potřebujete zajistit důkladnou renovaci a čištění lina či PVC podlah nebo podlah linoleum, podlah marmoleum ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kanceláři či budově ve Vašem regionu?

Čištění lina a PVC Praha, čištění lina a PVC podlah Mělník, čištění lina a PVC podlah Česká lípa, čištění lina a PVC podlah Mladá Boleslav, čištění lina a PVC podlah Liberec, čištění lina a PVC podlah Ústí nad Labem, čištění lina a PVC podlah Děčín, čištění lina a PVC podlah Kladno, čištění lina a PVC podlah Benešov, čištění lina a PVC podlah Beroun a  čištění lina a PVC podlah Brno, čištění lina a PVC podlah Plzeň a jiné služby jsme připraveni zajistit do 48-mi hodin ve Vašem regionu.

Strojové čištění lina a PVC podlah ve Vaší domácnosti, bytě, domě, kanceláři či budově je prováděn různými metodami dle typu úklidu a různých typu povrchů. Naše metody se zakládají na kvalitních a prověřených úklidových prostředcích s použitím moderní a účinné úklidové techniky renomovaných značek.

Naše firma je držitelem certifikátů získaných na základě absolvování školení v oblastech metodiky úklidu, čištění koberců, čištění sedaček a čalounění, čištění a údržby podlah, dřevěných podlah, čištění a impregnace kůže, nano-čištění a nano-impregnace povrchů.

Čištění lina a PVC podlah a úvodní informace

Čištění lina a PVC podlah je pro naši firmu díky naší technice a zkušenostem velmi často zajišťovanou službou. NebudemeVás zatěžovat povídáním o tom, jaké máme hospodyně a zaměstnance atd. Hlavní náplní této sekce je seznámit a detailně informovat našeho zákazníka o tom, jak bude skutečně probíhat celkový průběh jednání a strojového čištění lina a PVC podlah od A-Z včetně doplňkových služeb. Tím hlavním důvodem je fakt, že každý zaměstnanec a pracovník naší firmy je plně proškolený dle našeho interního manuálu, neb podstata kvalitních a profi úklidových služeb naší firmy spočívá v metodách, přístupu, přípravcích a technickém zázemí firmy.

Jsme si vědomi, že pokud se Vám povede nalézt skutečně seriózní a profesionální firmu, je jisté, že vše je samozřejmě o lidech – pracovnících, kteří k Vám přijdou a tím i potažmo o úklidové firmě jako takové, mají obě strany oboustranně vyhráno. Uvažujte o tom, jak jste třeba limitováni časem a tak lze říci, že s naší firmou Úklid Express®  máte o komplexní čištění a impregnaci lina a PVC podlah máte postaráno. Díky zkušeným pracovníkům, profesionálním pomůckám a úklidové technice a profi přípravkům máte Vaši podlahu vyčištěnu, uklizenu a naimpregnovánu  třeba i za jediný den.

Naše firma je plně pojištěna u České pojišťovny do výše krytí 5-ti miliónů korun případně způsobené škody. Každý pracovník je povinen vedení naší firmy nahlásit případně způsobenou škodu a následně budeme s Vámi za stranu vedení firmy řešit kompenzaci či pojistnou událost.

Čištění lina a PVC podlah

Objednávka čištění lina a PVC podlah

Objednávka čištění lina a PVC podlah předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Obecně čištění lina a PVC podlah objednávejte v dostatečném předstihu, alespoň týden předem. Nejvhodnější forma objednávky strojového čištění PVC podlah a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místaČištění lina a PVC podlah
 2. Plocha podlahy
 3. Rozsah znečištění
 4. Čas a preferovaný termín realizace
 5. Specifikace povrchové úpravy (polyuretan aj.)
 6. Stáří a proces údržby
 7. Doplňkové služby – impregnace, voskování

Cenová nabídka čištění lina a PVC podlah

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve které se prostor nachází a domluvit se na odhadu počtu hodin, pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Čištění lina a PVC podlah ve Vaší domácnosti, kanceláři a prostorách či budovách a následná cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místaČištění lina a PVC podlah
 2. Počet pracovníků
 3. Počet hodin (vždy odhad)
 4. Cena kč / hod
 5. Cena kč /m2
 6. Doprava
 7. Doplňkové služby
 8. Předběžná konečná částka

 

Čištění lina a PVC podlah a Vašich prostor může být úkon na jeden a leckdy i více dnů. Je velice důležité říci, že námi zaslaný a kalkulovaný předběžný počet hodin vychází z našich dlouholetých zkušeností a ve většině případech se nám daří avizované časové rozmezí dodržet. Jsou však výjimky, které je potřeba vzít v potaz a stává se, že naši pracovníci Vás mají povinnost upozornit na případný nárůst ceny. Toto může způsobit hned několik faktorů např. vysoce odolná nečistota, značné množství prachu, opakované vysávání, vysoká mastnota aj.

Cenová nabídka (hodinová sazba či m2) vždy zahrnuje základní čistící a úklidové přípravky pro běžné strojové čištění nebo úklid a čištění podlah, použití vlastní úklidové techniky. Speciální čističe, impregnační přípravky jsou účtovány separátně za příplatek.  Jejich použití je vždy ze strany našich pracovníků konzultováno s klientem před tím, než-li je budou případně použity.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina a PVC podlah  a technické informace

Čištění lina a PVC podlah se liší především z hlediska povrchové úpravy. V současné době se na trhu setkáváme se dvěma různými výrobními povrchovými úpravami:

Akrylátová úprava povrchu – dále jen „akrylát“ (u výrobců linolea lze najít označení „Topschield“ nebo „LPX“)

Polyuretanová úprava povrchu – dále jen „PUR“ (u výrobců linolea označovaná jako „PUR“ nebo „XF“)

Acrylát je standardní základní ochranný́ nátěr, který je chemicky odstranitelný. V mírně zatěžovaných objektech nebo domácnostech může fungovat při dodržení návodu na ošetřování a čištění určitou dobu bez dodatečného ošetření po pokládce. První ošetření se doporučuje provést v okamžiku výskytu opotřebených ploch v místech nejčastějšího provozu. Ve středně až silně zatěžovaných objektech nebo na stavbách, kde po pokládce probíhá ještě delší dobu stavební činnost, je však nutné provést první ošetření povrchu ihned po pokládce, aby nedošlo k poškození povrchové struktury linolea.

PUR – tato úprava je mnohem odolnější vůči mechanickému zatížení a je chemicky neodstranitelná. První ošetření po pokládce není nutné provést ihned. Doporučuje se ovšem opět se sanací povrchu začít okamžitě při výskytu prvních opotřebených míst v prostoru se silným zatížením. Sanace výrobní PUR úpravy probíhá formou doplnění polyuretanového nátěru na povrch podlahoviny a nemůže být provedena běžnými jedno komponentními akrylátovými ochrannými nátěry, neboť ty nemají dokonalou přilnavost k polyuretanovému povrchu a výsledným efektem může být rychlé opotřebení nebo oddělování se nátěru od povrchu podlahoviny.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění linolea  a technické informace

Čištění linolea a lina vyžaduje ekologicky šetrný přístup neb přírodní linoleum, marmoleum, artoletum, novilon se řadí mezi přírodní materiály. Je tvořeno z lněného oleje, který získáváme z rostlin Lnu, pryskyřice, dřevité moučky (u výrobce Armstrong – korková drť), vápence. Směs vzniká díky přírodním pigmentům, které jsou zpracovávány pod vysokým tlakem na jutovou textilii.  Linoleum, lidově zkracováno na lino, je druh podlahové krytiny, která se původně chápala jako korkový koberec, u kterého byly korkové části spojovány kaučukem nebo gutaperčou.

Čištění lina a linolea je odvislé od povrchové úpravy  linolea , jenž jsou na vodní bázi akrylových vosků  ve dvou vrstvách nebo PUR Eco System > 100 % čistý Polyuretan (PUR) jednovrstvý ( o tloušťce 0,002 mm) zesíťován UV tvrzením. Linolea dělíme také dle zátěže. 2 mm = bytová zátěž, 2,5 mm = komerční zátěž, 3,2 mm = vysoce zatěžované prostory (např. fitness centra), 4 mm = lehký průmysl (Linodur), vydrží i pojezd vysokozdvižných vozíků.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění linolea a čištění lina je v dnešní době velmi běžnou poptávkou. Jasnou předností lina a linolea, je fakt, že i v dnešní době představuje 100% přírodní produkt. Je biologicky odbouratelné a nenarušuje přírodní prostředí. Od poloviny 20. století mu silně konkurují podlahoviny z polyvinylchloridu (PVC). Linoleum je pro své hygienické a nealergické vlastnosti využíváno k pokrytí podlah v prostorách, kde žijí alergici, v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Rozmanitost vzorů a intarzií různých barev a zrcadlových tvarů je ceněna jako vysoká řemeslná dovednost, zvyšující vzhled interiérů.

Čištění syntetického linolea jenž,  je lacinou chemickou náhražkou přírodního linolea, je vyráběné z polyvinylchloridu (PVC) se provádí většinou v provozech, nemocnicích a školách. Nejčastěji se užívá název „lino“, který je však matoucí. Hlavní výhodu je nízká cena a snadná údržba, mezi hlavní nevýhody patří nešetrnost k životnímu prostředí při jeho výrobě nebo velký hmotnostní podíl zdraví škodlivých ftalátů.

K vlastnostem linolea patří dekorativnost a stálobarevnost: vyrobí se v celé škále barev, jeho charakteristikou je mramorový vzor. Jako výhodu můžeme považovat skutečnost, že si lze nechat vyřezat vzory podle své vlastní představy. (Nařezané kusy linolea se spojí svařením s přidáním svařovací pásky v příslušné barvě.) Okraje místnosti se v případě linolea upravují soklovou lištou, před tvarováním fabiónovým soklem nebo zahnutím okrajů podle speciální podložky.

Přírodní linoleum je ekologický, biologicky odbouratelný materiál, který odolává běžným, v domácnosti používaným chemikáliím. Můžeme jej pokládat na podlahové topení a má vysoký hygienický standard, protože jeho bakteriostatické vlastnosti brání rozmnožování mikroorganismů.

Čištění PVC podlah a technické info

Čištění PVC podlah vychází s možností materiálu PVC což je Polyvinylchlorid (PVC) třetí nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu. Vyrábí se polymerací vinylchloridu (těkavý, jemně nasládlý plyn, bod varu = 139 °C) a od většiny běžných plastů se liší obsahem chloru. Výroba od roku 1935. Základní surovinou pro výrobu PVC je chlor, který se vyrábí energeticky náročnou elektrolýzou vodného roztoku kuchyňské soli. Meziprodukty výroby jsou toxický etylendichlorid a karcinogenní vinylchlorid.

Čištění PVC podlah má mezi ročně rostoucí tendenci. Příčinou jeho mimořádného rozšíření jsou poměrně levné způsoby výroby vinylchloridu a významné vlastnosti jeho polymeru – snadná zpracovatelnost prakticky všemi základními postupy (válcováním, vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním, vakuovým tvarováním atd.), schopnost želatinace s různými změkčovadly, značná chemická odolnost, dobrá tepelná odolnost. Přibližně polovina z celosvětově vyráběného množství se používá ve stavebnictví. PVC tak dnes v masovém měřítku nahrazuje tradiční stavební materiály jako dřevo, beton či hlínu a textilní materiály. Ačkoliv má prakticky ideální stavební vlastnosti, výrazné obavy vzbuzují vlivy PVC na životní prostředí a lidské zdraví.

Čištění PVC podlah z řad českých výrobců vykazuje velmi dobré výsledky. Například vinylové dílce Thermofix se zárukou 10 let od českého výrobce FATRA pod názvem Thermofix® je opatřena všemi mezinárodně uznávanými certifikáty příslušných certifikačních autorit. Výroba i prodej jsou certifikovány dle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.

Čištění lina a PVC podlah

Čištění podlah Marmoleum a technické info

Čištění podlah Marmoleum vyžaduje velmi šetrný přístup a čištění neb vyrobeno z přírodních surovin. Základními surovinami pro výrobu Marmolea jsou lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka a barviva. Kyslík vytvrdí materiál do požadované pružnosti a pevnosti. Marmoleum nezatěžuje životní prostředí, je biologicky rozložitelné. Marmoleum je antistatický materiál a má neměnné antistatické parametry, a proto brání vytváření statického náboje. Kromě toho vykazuje Marmoleum velmi příznivé hodnoty elektrického odporu.

Čištění a údržba podlah Marmoleum je hygienické neb  Marmolea se snadno odstraňuje prach, a proto je nejvhodnější a nejpříjemnější pro osoby s dýchacími potížemi. Marmoleum® působí také na bakterie: určité mikroorganizmy, jako např. Staphylococcus Aureus, se přestávají na povrchu Marmolea® množit.

Marmoleum® je dekorativní materiál. Z linolea Forbo můžeme snadno navrhnout individuální motivy a vzory v různých barvách. Technologie řezání vodním paprskem umožňuje realizovat i velmi složité návrhy, např. firemní loga. Kontrastní svařovací šňůry Marmoweld mohou být použity jako zvláštní dekorativní prvek.

Čištění a ochrana lina a  PVC podlah,  se řídí jednoduchými pravidly a postupy:

 1. Zmapování celkového prostoru a zpřesnění odhadu času a ceny.
 2. Odprášení podlah včetně zákoutí, spár, soklů aj.
 3. Odmaštění podlah a odstranění původních a zbytkových vosků či impregnací.
 4. Strojové čištění podlah včetně aplikace čistícího přípravku.
 5. Strojové umytí podlah včetně neutralizace povrchu podlahy.
 6. Impregnace, nátěry, voskování, olejování podlah.
 7. Strojové leštění podlah.
 8. Finální kontrola a doladění detailů prováděných úkonů.
 9. Předání zakázky a vyúčtování se zákazníkem.

Čištění lina a PVC podlah vyžaduje vybavení kvalitními čistícími koncentráty a profesionální čistící technikou. V jednoduchosti je krása a tak i naši pracovníci nemají víc než opravdu potřebují. Důležité je říci, že to málo co potřebují musí a je kvalitní a funkční pomůcka či technika.

 1. Vodní vysavač na suché a mokré vysávání včetně extrakčního-mokrého čištěním povrchů.
 2. Průmyslový vysavač na hrubé odprášení a vysávání stavebních nečistot.
 3. Kartáčovací rotační stroj na hrubý vymytí povrchu a spár
 4. Kotoučový stroj na hloubkové čištění podlah a schodů
 5. Kvalitní škrabky a žiletky UNGER
 6. Kartáče a rýžáky
 7. Parní čistič
 8. Kvalitní čistící pady na hloubkové čištění podlahy
 9. Přípravky na čištění – desinfekci – leštění – impregnaci – voskování
 10. Kvalitní mopy

Čištění lina a PVC podlah

Čištění lina, PVC podlah a metodický postup

Čištění lina a PVC podlah se dělí a metodicky rozlišuje na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý technologický proces a stav povrchu je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu a rozsah renovace – čištění – strojové mytí a případné doporučení ochranné impregnace.

Metody profesionálního údržby podlah linoleum, marmoleum a PVC podlah

 1. Renovace lina a PVC podlah metodou diamantového čištění | TWISTER
 2. Hloubkové strojové čištění metodou 3M | Dr. Schutz Professional™ a profi desinfekcemi GUAa
 3. Povrchová impregnace, voskování, pastování, barevné kolorování podlah

Čištění lina a PVC podlah je vždy zahájeno odprášením povrchů a podlah a vyžaduje důslednost a jasné stanovení priorit co vše je zapotřebí odprášit a především kvalitní úklidovou techniku. JE VELICE DŮLEŽITÉ MÍT NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ VĚTŠÍ OPRAŠNOSTI JE ZAPOTŘEBÍ ODPRAŠNĚNÍ OPAKOVAT I NĚKOLIKRÁT. Odprášení povrchů probíhá podtlakovým sáním proudu vzduchu, který je promýván velkým množstvím vody a zvedá se jako gejzír až k separátoru. Separátor oddělí alergeny, spory, plísní, choroboplodné zárodky i prachová částice a zapere je do vody, se kterou je vylijeme.  Odprášení touto metodou je vysoce efektivní.

Čištění lina a PVC podlah

Na hrubé nečistoty je zapotřebí nasadit průmyslové vysavače s vestavěnými rotačními kartáči, které si poradí s jemným prachem, hrubými nečistotami, kapalinami, olejem, mazivem, granulátem, třískami nebo dřevěnými pilinami. Dokonalou filtraci zaručuje plochý skládaný filtr Eco optional se systémem TACT – konstantní vysoký sací výkon. Tento systém umožňuje při práci vysavače, bezdotykové oklepávání filtru. Strojová technika na profi úklid a čištění podlah z díly firem Bona, Soteco, 3M, Numatic, Krantzle, Wirbel má své nenahraditelné místo ve výbavě naší firmy Úklid Express®. Díky této technice a proškolených pracovníků je naše firma schopna uspokojit v širokém spektru standardní i speciální požadavky na renovaci – čištění – úklid i náročnějšího zákazníka.

Profi úklidová technika firmy Úklid Express®  čítá profi vysavače s jedním až třemi uhlíkovými motory, několikanásobnou filtrací, odpadním tankem a podvozkem. Speciální modely jsou vybaveny zvláštními užitečnými funkcemi, které výrazně usnadňují práci a přináší efektivní výsledek. Mezi takové funkce patří například systém Flowmix, silnější filtrace, speciální filtrace, automatické očišťování filtru či filtry s antibakteriální úpravou jsou určeny pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Renovace lina a PVC podlah metodouTwister Professional™

Renovace lina a PVC podlah metodou Twister Professional™ DCS (Diamantový čistící systém) je nová technologie mechanického ošetřování a údržby podlah s využitím mikroskopických částeček diamantu.

Diamantový čistící systém podlah firmy HTC metodu Twister Professional:

Úklid a čištění podlah metodou Twister Professional™ je revoluční čistící systém využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií. Kotouče Twister Professional™lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako je například teraco, přírodní dřevo, parkety, vinyl a epoxid. Kotouče Twister Professional™ promění matný a opotřebený povrch na čistou a zářivě vyleštěnou podlahu. Kotouče Twister Professional™ nabízejí přednosti, které ocení jak poskytovatelé čistících služeb, tak majitelé podlah.

Kotouče Twister Professional™ používáme na hloubkové čištění – renovaci opotřebovaných PVC či lino podlah pro většinu běžných podlahových materiálů, jako např. teraco, přírodní dřevo, parkety, dlažba, vinyl a epoxid dřevo aj. Efektivní odstranění nečistot je dosaženo díky diamantovým kotoučům, které reagují na povrchu okamžitě. Běžné čistící chemické roztoky reagují na nečistotách až za delší dobu a někdy i velmi krátce, naproti tomu Twister Professional™ pad bude efektivně odstraňovat nečistoty nebo mastnoty mechanicky během normálního postupu s pomocí diamantů. Není třeba žádného extra času nebo úsilí.

Čištění a úklid podlah metodou Twister Professional™ našim klientů zajišťuje výjimečnou kvalitu. Kotouče Twister Professional™ nechají vyniknout krásu a užitné vlastnosti podlahy. Výsledky jsou neuvěřitelné! Metoda Twister Professional™ je jedinečná tím, že odpadá pravidelná údržba podlahy a použití vosků a leštidel! Tajemství těchto mimořádných výsledků spočívá v použití mech Diamond cleaning systém mechanického čištění s miliardami mikroskopických částeček diamantu. Je tedy dosaženo vysokého lesku a extrémní čistoty povrchu s následnou snadnou údržbou.

Úklid a čištění podlah metodou Hybrid™ a Twister Professional™ DCS (Diamantový čistící systém) je především finančně efektivní, rychlejší, snadnější Metodu čištění Twister Professional™ lze použít na všechny typy podlah, aniž by bylo třeba měnit metodu čištění nebo čistící zařízení. Twister Professional™ je cenově výhodná metoda také díky tomu, že ve srovnání s tradičními chemickými metodami nevyžaduje použití chemikálií, a to až na výjimky. Pro dokonalé povrchové dlouhodobé ošetření je doporučeno povrch hydrofobně ošetřit a vyleštit kotouči Twister Professional™.

Čištění lina a PVC podlah

Renovace lina a PVC – dojde-li po pokládce linolea  k poškození povrchu

Akrylát – poškození nově položeného linolea s touto výrobní úpravou povrchu se řeší následujícím postupem:

 1. Provedeme základní hloubkové čištění povrchu, během kterého dojde také  k chemickému odstranění akrylátové výrobní úpravy povrchu, která bývá mechanicky poškozena nejvíce.
 2. Po základním čištění je nutné nechat otevřený porézní povrch linolea důkladně vyschnout a tzv. vydýchat. Minimální dobou pro schnutí je 12 hodin.
 3. Na vyčištěný a suchý povrch aplikujeme nové ochranné nátěry. V tento okamžik můžeme volit mezi 1-komponentními polymerními nátěry nebo 2-komponentními polyuretanovými nátěry. Pozor: Při volbě nátěru je nutné    se přesvědčit, že je vhodný pro linoleum!

PUR – v případě poškrábání výrobní PUR ochrany povrchu, která je chemicky neodstranitelná, se oprava povrchu provádí takto:

 1. Podle intenzity poškození a hloubky škrábanců se nejprve provede suchá sanace povrchu jednokotoučovým strojem s šedým PU-sanačním padem. Povrch se nasucho tzv. lehce přebrousí. Po suché sanaci se provede mokrá sanace, při které se používá silný základní čisticí přípravek v koncentraci s vodou a mechanické zpracování se provádí šedým PU-sanačním padem podloženým pod jednokotoučový rotační stroj.
 2. Po přípravě povrchu se na čistý a suchý povrch doplní polyuretanový    nátěr. Pro sanaci se musí použít 2-komponentní PU-ochranné vrstvy, které jsou kompatibilní s výrobní polyuretanovou úpravou a mají k ní dokonalou přilnavost.

Strojové čištění lina a PVC metodou 3M | Dr. Schutz Professional™

Hloubkové čištění a mytí lina a PVC podlah provádíme za pomoci speciálních přípravků Dr. Schutz Professional™, které jsou určeny pouze k čištění podlah Linoleum, Marmoleum či PVC podlah nebo laminátových podlah. Požadovaný vzhled a následný lesk obnovujeme mechanickým mytím pomocí čistících padů 3M s příměsí karbidu křemíku a vysoce kvalitních vosků.

Použitím této profesionální technologie 3M a DR. Schutz Professional™ zajistíme obnovu lesku podlah v různém stádiu poškození. Provádíme přirozené zvýraznění původní barvy podlahy a aplikujeme voskovou protiskluzovou ochranu, která je dokonale přilnavá ke všem elastickým podlahovinám a povrchům. V rámci pravidelné údržby nabízíme i odbornou údržbu ochranné vrstvy podlahy a voskování metalických a silikonových vosků.

Čištění lina a PVC podlah

Nečistoty usazené ve spárách či struktuře lina nebo PVC podlahy řešíme profesionálním rotačním vertikální kartáčovacím strojem MUTLI CLEAN 350, jehož různé tvrdosti rotačních kartáčů velmi důkladně vyčistí uplývající hlubinné a těžko odstranitelné nečistoty.

Čištění lina a PVC podlah mokrou – vlhkou cestou vyžaduje kombinaci hloubkového čištění a okamžitého odsávání roztoku, aby do podlahy neproniklo velké množství vody, je nezbytně nutné při čištění okamžitě odsávat většinu znečištěného roztoku. K čištění podlahy použijeme jednokotoučový mycí stroj nebo speciální ruční mop. Na čištění  používáme roztok čisticího prostředku na bázi tenzidů (lakované podlahy)  nebo mýdla ( olejované podlahy). V případě silnějšího znečistění jsou použity supersilné odstraňovače dle typu úpravy podlahy.

Čištění lina a PVC podlah suchou cestou používáme jednokotoučový stroj s připevněnou sací jednotkou a sprejovacím zařízením. Koncentrovaný roztok odbourává nečistoty lpící na povrchu a čisticí pad je se znečištěným roztokem přisává. Volné nečistoty jsou odsávány z podlahy nainstalovanou sací jednotkou. Proces je velmi snadný, hospodárný, vysoce produktivní. Čištění suchou cestou je vhodné jak na povrchově uzavřených, tak i na povrchově neuzavřených dřevěných podlahách. Suché čištění se nehodí na silně znečištěnou podlahu.

Lakování, voskování a pastování lina a PVC podlah

Ochranné nátěry a impregnace lina a PVC podlah se dělí a metodicky rozlišují na různé úrovně dle stavu povrchu. Každý technologický proces a stav povrchu je specifický a je zapotřebí ho nejdříve zanalyzovat a navrhnout vhodnou metodu nátěru či impregnace dle stavu podlahy.

Metody profesionální údržby podlah linoleum, marmoleum a PVC podlah

 1. Voskování a impregnace lina a PVC podlah pochozími vosky| Dr. Schutz Professional™
 2. Ochranné polyuretanové nátěry lina a PVC podlah 2-komponentními nátěry

Čištění lina a PVC podlah

Voskování a impregnace lina a PVC podlah

Impregnace podlah (polymerizace) zabraňuje před nadměrným opotřebením a ušpiněním. Díky povrchové úpravě a vrstvě získá podlaha také vlastnosti proti uklouznutí a mnohem lépe se udržuje v čistotě. Základem procesu je velmi důkladné mechanické očištění podkladu případné odstranění starých polymerů – strhávačem vosků, neutralizace a vyschnutí, nanesení ochranné polymerové vrstvy.

Čištění lina a PVC podlah

Voskování nebo zastarale pastování lina či PVC podlah metodou tzv. polymerizace je proces nanesení polymerové disperze na voděodolné a lakované podlahové krytiny typu dřevo, korek, parkety, laminát, přírodní lakované povrchy. Vznikne tak jednolitá vrstva, která uzavře její povrch a vyplní mikro póry. Takto ošetřená podlaha je zabezpečená před nadměrným opotřebením, méně se špiní a snadno udržuje. Má také velmi dobré protiskluzné vlastnosti.

Voskování nebo-li impregnace lina a PVC podlah pracuje s několika stupni kvalit vosků od základních – krátkodobých až po tvrdé – dlouhodobé. Tyto vosky mají různé optické vlastnosti od matu až po výrazný lesk.

Vosky (polymery) na lino a PVC jsou prostředky, které chrání původní vzhled podlah, zjednoduší a urychlí denní i opakovanou údržbu. Je možné snadno odstraňovat otisky podrážek a jiné nečistoty. Toto speciální ošetření nakonec ovlivní úklidový program i z pohledu výše následných nákladů. Je potřeba vědět, zda je povrch podlahy vhodný pro daný typ ošetření a zda se povrch má lesknout.

Voskování lina a PVC podlah předchází strhnutí původních vosků, pak následuje řádné strojové předmytí podlah. Po té se ochranná vrstva vosku nanáší ve dvou až třech vrstvách. Výhodou tohoto povrchového ošetření se nečistoty na podlahovině tolik nezachytávají a zjednoduší se její údržba. Po provedení služby se vylepší vzhled povrchu.

Lakování lina a PVC podlah speciálními nátěry Dr. Schutz Professional™

Renovace lina a PVC podlah úzce souvisí a odborným prováděním  ochranných polyuretanových nátěrů a či barevných renovačních nátěrů lina a PVC podlah speciálními 2-komponentními nátěry s životností a garancí formou 5-ti leté záruky.

Lakování a tzv. kolorování lina a PVC podlah je jedinou cestou úspěšné renovace povrchu elastické podlahoviny. Tento proces renovace vždy probíhá po odborném vyčištění  povrchu a na čistý a suchý povrch aplikují renovační nátěry.

Transparentní ochranný polyuretanový nátěr  provádímev různém optickém provedení (extramatný, matný nebo lesklý). Tuto variantu lze zvolit tehdy, je-li stávající povrch pouze silně znečištěný, popřípadě mírně mechanicky opotřebený nebo jemně poškrábaný. Při renovaci  aplikujeme dva nátěry, které se provádějí v cca dvouhodinovém odstupu za sebou. Podlaha je po dalších asi 12 hodinách plně použitelná.

Čištění lina a PVC podlah

Barevný ochranný a renovační polyuretanový nátěr  je vhodný a provádí se  všude tam, kde je již povrch podlahy silně mechanicky opotřebený, poškrábaný nebo jsou na něm skvrny, které vznikly chemickými prostředky, dezinfekcemi, migrací změkčovadel z gumy do povrchu EP nebo vlivem UV záření. Takto nevzhledný povrch bude barevným PU nátěrem plně zakryt a vznikne ve své podstatě úplně nová podlahovina.  Barva nového povrchového nátěru se volí dle škály vzorníku RAL.

Díky širokým možnostem v této oblasti renovací povrchu lina a PVC podlah lze na jakékoliv elastické podlahovině vytvořit například barevné intarzie (viz foto), povrch může nátěrem získat protiskluznou hodnotu R10, speciální finální nátěr dokáže chránit vůči barevným chemikáliím, barvám na vlasy a migraci změkčovadel. Pro objekty s extrémními požadavky na mechanickou odolnost povrchu je možné vytvořit finální keramický nátěr. Zkrátka možnosti chemie v této oblasti jsou významné.

Ceník profesionálních služeb

 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | broušení lina a PVC podlah
 • od 195,- Kč bez DPH per m2 | renovace lina a PVC podlah
 • od 55,- Kč bez DPH per m2 | čištění lina a PVC podlah
 • od 400,- Kč bez DPH per m2 | kolorování a barvení lina nátěry Dr. Schutz Professional™
 • od 245,- Kč bez DPH per m2 | lakování 2-komponentními nátěry Dr. Schutz Professional™
 • od 45,- Kč bez DPH per m2 | voskování a impregnace lina a PVC podlah
 • od 300,- Kč za dopravu po Praze a regionálních pobočkách + 7,- Kč za každý další KM mimo Prahu | regionální pobočky.